Oprava cesty asfaltovou zmesou po poruche vodovodného potrubia

Vyspravenie výtlkov -obec Rybany