Prístrešok na cintoríne - Malé Chlievany

   

                                    Vybudovanie bezbarierového vstupu do obytného domu

Rekreačný dom na priehrade Prusy v Bánovciach nad Bebravou.

Rekonštrukcia bytových a nebytových priestorov firmy Garel.