Odstavná plocha pri firme BKV v Bánovciach nad Bebravou

    

                                                                                  Odstavná plocha na ulici Husická

   

   Odstavná plocha na ulici Cyrila a Metoda.

                                         

 Odstavná plocha - Kukučinová ulica,Bánovce nad Bebravou

 Odstavná plocha pri bille-Kukučinová ulica,Bánovce nad Bebravou

               Spevnené plochy v Centrum voľneho času v Partizánskom

Parkovisko a prepojenie ulíc Lučná a Husická v Bánovciach nad Bebravou.

Odstavná plocha na ulici Hronského - Novomeského v Bánovciach nad Bebravou.

Parkovisko na ulici Mojmírová

Odstavná plocha na Farskej ulici

Spevnená plocha na ul.Andreja Hlinku.

          Odstavná plocha na ulici k priehrade