Strelecký pretek na asfaltové holuby na strelnici v Žitnej Radiši.