Prístupový chodník so schodiskom a terasou.

 

Odstavná plocha zo zámkovéj dlažby na ulici Kukučinova v Bánoviach nad Bebravou

Odstavná plocha zo zámkovéj dľažby na ulici Kukučinova pri Bille v Bánovciach nad Bebravou.

Chodník pre peších - Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce.