Stavebná činnosť

- komplexné stavebné práce - 

- stavba parkovísk a odstavných plôch -

   - pokládka zámkovej a zatrávňovacej dlažby -

- zatepľovanie budov a objektov -

- odvodnenie obytných budov -

- pretlaky pod cestu a chodníky pre inžinierske siete -

- výkopové a demolačné práce -

- vyspravovanie výtlkov na cestách asfaltovou zmesou -

..................

..